info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

KRNAP logoMalá Úpa spolu s obcí Strážné jsou jediné dvě obce v Krkonoších, které leží kompletně v Krkonošském národním parku KRNAP. Jsme tomu rádi, protože park dohlíží nad zachováním přírody v naší obci. A to i přesto, že občas dochází k regulaci turistického ruchu. Informace o turistice v KRNAP najdete ZDE

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím nejen České republiky, ale i střední Evropy severně od Alp. Navzdory malé rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti odehrály události, formující vývoj středoevropské přírody a krajiny.
KRNAP jelen KRNAP tetrivek

Krkonoše totiž tvoří nejsevernější středoevropskou horskou hradbu, rozpínající se v délce těsně nad 50° severní šířky. Jejich svahy vyčnívají nad alpínskou hranici lesa a představují tak mohutný přirozený val na okraji rozlehlých nížin Německa a Polska. Mají délku přibližně 35 km a jejich hlavní hřbety a údolí jsou uspořádány ve směru severozápad–jihovýchod. To významně ovlivňuje všechny geografické, klimatické a biologické vlastnosti těchto evropských středohor a jejich okolí. Krkonoše představují jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy.

KRNAP veverka

KRNAP je velmi aktivní vůči veřejnosti. Ve svém vrchlabskému „headquarters“ KRTEK pořádají mnoho akcí. Jejich kalendář najdete ZDE

KRNAP cislo