info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Pro vjezd na místní komunikace za zákazovou značku s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel s povolením obce Malá Úpa budou na období MIMO ZIMU vydávány následující povolenky:

V ZIMĚ JE VJEZD NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZAKÁZÁN

PRO HOSTY

Jednodenní povolenka k vjezdu – poplatek 100 Kč

Povolenku pro jednodenní vjezd si můžete koupit v automatu u Infocentra na Pomezních Boudách a ve Spáleném Mlýně.  Povolení mohou využít např. senioři při návštěvě kostela sv. Petra a Pavla. Nejsme příznivci vjezdů do zóny, pokud se můžete na turistická místa dostat pěšky nebo na kole.

Platí pouze v období 1.4.-30.11. (pokud povětrnostní podmínky dovolí). V zimě jsou místní komunikace uzavřeny – viz níže.

Vícedenní vjezd a setrvání v zákazové zóně ČERVENÁ povolenka (platí pouze v období 1.4.-30.11.)

Vjezd na místní komunikaci vedoucí mimo hlavní silnici je pouze s povolením obce Malá Úpa. Ubytovaní hosté mají povolenku (červená povolenka) připravenu na chalupě, kam jedou. V zákazové zóně mezi závorou a hotelem/chalupou, kde jste ubytováni, je nutné se prokázat vytištěným ubytovacím dokladem (voucherem). Ten použijete i v případě odjezdu domů poslední den vašeho pobytu. Prosím vyžádejte si předem poslání ubytovacího dokladu od vašeho ubytovatele. A až přijedete na místo, vyžádejte si červenou povolenku a umistěte ji viditelně za sklo vozidla. Bez ní se vystavujete nebezpečí pokuty od Policie České republiky.

Do zákazové zóny je zakázán vjezd obytným vozům/karavanům.

OSTATNÍ

ŽLUTÁ povolenka – od místního poplatku osvobozena

Žluté povolenky se vydávají na konkrétní SPZ pouze:

  1. fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost, osoby blízké (osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí)
  2. osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti,

Následujícím osobám se nevydávají povolenky, protože vjezd do zákazové zóny je podle vyhlášky osvobozen:

  1. osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci,
  2. osoby, které provozují záchrannou a lékařskou službu, horská služba.
  3. vozidla Policie ČR, Městské policie Trutnov, hasičů, spojů, pohřební služby,
  4. osoby provádějící úklid obce a odvoz odpadu,
  5. osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí,
  6. služební vozidla organizací, které mají právo hospodaření na území města – ČEZ a.s., Obecního úřadu. Malá Úpa, Správy KRNAP, správci vodovodních a kanalizačních sítí, apod.

BÍLÁ povolenka

Vydaná obcí Malá Úpa pro stavevbní činnost a další speciální případy (většinou akce pořádané v obci). Povolenka je vydávána zdarma či za poplatek. Vydává obecní úřad Malá Úpa na základě žádosti.

Prosíme všechny řidiče, aby silnici používali pouze v nezbytně nutné míře a s ohledem na naše hosty (jezdí k nám hlavně rodiny s dětmi) a místní obyvatele.