info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Mimozimní provoz

Pro vjezd na místní komunikace za zákazovou značku s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel s povolením obce Malá Úpa budou vydávány následující povolenky:

PRO REZIDENTY

ŽLUTÁ povolenka – od místního poplatku osvobozena

Žluté povolenky se vydávají na konkrétní SPZ pouze:

  1. fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost, osoby blízké (osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí)
  2. osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti,

Následujícím osobám se nevydávají povolenky, protože vjezd do zákazové zóny je podle vyhlášky osvobozen:

  1. osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci,
  2. osoby, které provozují záchrannou a lékařskou službu, horská služba.
  3. vozidla Policie ČR, Městské policie Trutnov, hasičů, spojů, pohřební služby,
  4. osoby provádějící úklid obce a odvoz odpadu,
  5. osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí,
  6. služební vozidla organizací, které mají právo hospodaření na území města – ČEZ a.s., Obecního úřadu. Malá Úpa, Správy KRNAP, správci vodovodních a kanalizačních sítí, apod.

Formulář na vydání nových žlutých povolenek v obci Malá Úpa platných do konce roku 2023

PRO HOSTY

Jednodenní povolenka k vjezdu – poplatek 100 Kč

Povolenky pro jednodenní vjezd si můžete koupit v automatu u Infocentra na Pomezních Boudách a ve Spáleném Mlýně. Platí pouze v období 1.4.-30.11. (pokud povětrnostní podmínky dovolí). V zimě jsou místní komunikace uzavřeny – viz níže.

Vícedenní vjezd a setrvání v zákazové zóně ČERVENÁ povolenka (platí pouze v období 1.4.-30.11.)

Vjezd povolen hostům, kteří mají ubytovací poukaz a jejich automobil bude parkovat na vyhrazeném parkovišti u objektu. U objektu obdrží host od svého boudaře červenou povolenku, kterou si viditelně umístí za sklo. Na příjezd k objektu a odjezd od objektu není v tomto případě nutné kupovat jednodenní povolenku k vjezdu, ale je nutné se při kontrole prokázat vytištěným ubytovacím poukazem.

Mimo období 1.4.-30.11. červené povolenky neplatí a pokud je cesta sjízdná (bez sněhu a závory), musí si host koupit jednorázovou povolenku za 100 Kč.

PRO SPECIÁLNÍ PŘÍPADY

BÍLÁ povolenka

Vydaná obcí Malá Úpa pro speciální případy (většinou akce pořádané v obci). Povolenka je vydávána zdarma či za poplatek.

Prosíme všechny řidiče, aby silnici používali pouze v nezbytně nutné míře a s ohledem na naše hosty (jezdí k nám hlavně rodiny s dětmi) a místní obyvatele.

Zimní provoz

Místní komunikace Pomezní Boudy Celnice – U kostela, Pomezní Boudy Černá Voda – U kostela a U kostela – Spálený Mlýn jsou zimními cestami, kde je hostům v zimě vjezd zakázán a po těchto komunikacích je nutno se pohybovat sněžnými vozidly. Pouze v případě nedostatku sněhu nebo tvrdého sněhu je možno se na těchto komunikacích pohybovat normálními kolesovými vozidly. Vždy záleží na okamžitých klimatických podmínkách.

Tyto komunikace jsou osazeny závorami, které se otevírají buď ovladači, anebo (po předchozí registraci mobilního čísla) provoláním mobilem. Telefonní čísla na závory jsou:

ZÁVORA CELNICE

ZÁVORA ČERNÁ VODA

ZÁVORA SPÁLENÝ MLÝN