info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Tradiční Maloúpský jarmark proběhne v sobotu 27.6.2020. Bohatý program pro malé i velké, dobré jídlo a pití, originální výrobky a nakonec jako každý rok – koncert dobré skupiny.

 

INFORMACE PRO ŘEMESLNÍKY A PRODEJCE:

Pokud máte zájem přihlásit se na jarmark jako prodejce, akce je zaregistrovaná na www.webtrziste.cz Dále se lze přihlásit e-mailem na adrese kultura@malaupa.cz

V přihlášce uveďte i úplné kontaktní údaje, jako adresu, e-mailovou adresu, telefon, IČO a hlavně rozměry Vašeho stánku a několik fotografií.

Poplatek ze stánek:

Platí se na místě v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu

A1      stánek ukazující pouze řemeslo                        dle domluvy

A2      stánek ukazující řemeslo s prodejem              200,- Kč

B      stánek pouze prodávající                                      300,- Kč

C      stánek s občerstvením – krkonošská klasika/regionální produkty            600,- Kč

D      stánek s občerstvením – ostatní             900,- Kč

elektřina se bude řešit individuálně, při odběru pro stánky s občerstvením se vybírá jednorázová paušální sazba               200,- Kč

Jako každý rok nás potěší, budete-li své řemeslo předvádět v dobovém oblečení. Stánky A a C pouze s obsluhou v dobovém oblečení, u ostatních je vítáno.