info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Informace ohledně tříděného odpadu

Kontejnery ve Spáleném Mlýnu

Od 18.4. jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad i ve Spáleném Mlýnu (2x plast, 2x papír, 1x sklo).

Prosíme o dodržení čistoty kolem kontejnerů, je to vizitka naší obce, v minulosti byly právě kvůli nepořádku kontejnery ze Spáleného Mlýna převezeny na Pomezní Boudy.

Kontejnery jsou k dispozici všem občanům Malé Úpy (trvale žijícím i chalupářům) a podnikatelům, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu.

Smlouvy s podnikateli

Jste-li živnostník a podnikáte, nezapomeňte, že podle zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Můžete pro třídění využít systém obce. Zapojením do systému nakládání s odpady můžete následně využívat barevné nádoby na tříděný odpad určené pro občany. V tomto případě je třeba uzavřít s obcí smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem.

Nemáte-li s obcí uzavřenou smlouvu a nechcete se do systému zapojit, doručte nám na úřad vyplněné Prohlášení původce odpadu. Vyhnete se tak možným sankcím.

Přenosné popelnice na tříděný odpad

Obec zakoupila 3 přenosné nádoby na tříděný odpad a 1 nádobu na směsný – na různé akce během roku. Pokud pořádáte nějakou akci, můžete si nádoby na obci vypůjčit.

Odpadkove kose na akce

Odpadkove kose na akce

V případě otázek se obracejte na tajemnici, nejlépe emailem tajemnik@malaupa.cz.