info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Informace ohledně tříděného odpadu

Kontejnery ve Spáleném Mlýnu

Od 18.4. jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad i ve Spáleném Mlýnu (2x plast, 2x papír, 1x sklo).

Prosíme o dodržení čistoty kolem kontejnerů, je to vizitka naší obce, v minulosti byly právě kvůli nepořádku kontejnery ze Spáleného Mlýna převezeny na Pomezní Boudy.

Kontejnery jsou k dispozici všem občanům Malé Úpy (trvale žijícím i chalupářům) a podnikatelům, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu.

Smlouvy s podnikateli

Jste-li živnostník a podnikáte, nezapomeňte, že podle zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Můžete pro třídění využít systém obce. Zapojením do systému nakládání s odpady můžete následně využívat barevné nádoby na tříděný odpad určené pro občany. V tomto případě je třeba uzavřít s obcí smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem.

Nemáte-li s obcí uzavřenou smlouvu a nechcete se do systému zapojit, doručte nám na úřad vyplněné Prohlášení původce odpadu. Vyhnete se tak možným sankcím.

Přenosné popelnice na tříděný odpad

Obec zakoupila 3 přenosné nádoby na tříděný odpad a 1 nádobu na směsný – na různé akce během roku. Pokud pořádáte nějakou akci, můžete si nádoby na obci vypůjčit.

Odpadkove kose na akce

Odpadkove kose na akce

V případě otázek se obracejte na tajemnici, nejlépe emailem tajemnik@malaupa.cz.