info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Obecní úřad poskytuje službu ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace).

Vidimace

…umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny. K provedení vidimace ( ověření listiny) nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, kterou chce vidimovat.     Nelze ověřit: kopii občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,listinu psanou v jiném než českém či slovenském u které není úřední překlad, jesliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,

Legalizace

…ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. Při provedení legalizace se musí žadatel  dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu.

Žadatel se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

Cena