info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Obecní úřad poskytuje službu ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace).

Vidimace

…umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny. K provedení vidimace ( ověření listiny) nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, kterou chce vidimovat.     Nelze ověřit: kopii občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,listinu psanou v jiném než českém či slovenském u které není úřední překlad, jesliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,

Legalizace

…ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. Při provedení legalizace se musí žadatel  dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu.

Žadatel se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

Cena