info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Volby 2021 – Parlamentní volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 28. prosince 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek  8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

Volby 2020 – Senát a Zastupitelstvo krajů

První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zároveň volby do zastupitelstva kraje se konají v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020. Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat o týden později v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Oznámení o době a místě konání voleb

Informační leták volby MV ČR

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (dále jen zákon o zvláštních způsobech hlasování) zveřejňuje telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Telefonní číslo: 607 029 662

Telefonni-cislo_zvlastní prenosná schránka

Volby 2019 – Evropský parlament

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. byly dne 17.1.2019 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 24. a 25. května 2019. Hlasování bude probíhat v pátek 24.5. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25.5. od 08:00 do 14:00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanových zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat

Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019, voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Volby 2018

Komunální volby ve dnech 5. a 6. října 2018

Výsledky komunálních voleb

Zvolení členové zastupitelstva

 

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 PRO MALOU ÚPU 1 Engliš Karel 50 NK BEZPP 28 12,06 1
1 PRO MALOU ÚPU 5 Linhart Jaroslav 58 NK BEZPP 28 12,06 2
1 PRO MALOU ÚPU 2 Čepová Hedvika 52 NK BEZPP 25 10,77 3
1 PRO MALOU ÚPU 3 Plíva Pavel 41 NK BEZPP 27 11,63 4
1 PRO MALOU ÚPU 4 Kulík Martin 50 NK BEZPP 26 11,20 5
1 PRO MALOU ÚPU 6 Grešl Vratislav 68 NK BEZPP 26 11,20 6
1 PRO MALOU ÚPU 7 Semerádová Bryndová Zuzana 46 NK BEZPP 23 9,91 7
1 PRO MALOU ÚPU 8 Schimmer Nikola 28 NK BEZPP 24 10,34 8
1 PRO MALOU ÚPU 9 Popule Viktor 33 NK BEZPP 25 10,77 9

Zápis o výsledku voleb

Přehled volebních stran a jejich kandidátů v Malé Úpě

Do komunálních voleb ve dnech 5. a 6. října 2018 se zaregistrovala 1 kandidátka:

Kandidátní listina PRO MALOU ÚPU

Kandidátní listina PRO MALOU ÚPU
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
2 Čepová Hedvika 52 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa
1 Engliš Karel 50 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa
6 Grešl Vratislav 68 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa
4 Kulík Martin 50 NK BEZPP podnikatel Dolní Malá Úpa
5 Linhart Jaroslav 58 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa
3 Plíva Pavel 41 NK BEZPP podnikatel Dolní Malá Úpa
9 Popule Viktor 33 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa
7 Semerádová Bryndová Zuzana 46 NK BEZPP podnikatel Dolní Malá Úpa
8 Schimmer Nikola 28 NK BEZPP podnikatel Horní Malá Úpa

Komunální volby se konají ve dnech 5. a 6. října 2018. Lhůta pro podávání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu je do 31.7.2018 do 16:00 hodin. Registrační úřad je na MÚ ve Svobodě nad Úpou, kde případné podrobné informace podá tajemnice úřadu Ing. Ivana Balcarová (tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz). Stránky registračního úřadu jsou ZDE.

Povinně zveřejňované písemnosti jsou průběžně zveřejňovány na úřední desce.

Informace pro volebni strany

Stanovení počtu zastupitelů v obci Malá Úpa

Počet volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky voleb I. kolo

Výsledky voleb II. kolo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (celý okres Trutnov a část okresu Náchod) vyhlásil prezident republiky na pátek 5. 1. 2018 a sobotu 6. 1. 2018. Případné druhé kolo se bude konat v pátek 12. 1. 2018 a sobotu 13. 1. 2018.

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument  nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

Podání žádosti o voličský průkaz

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o místě a době konání

 

Volba prezidenta republiky

Výsledky voleb I. kolo

Výsledky voleb II. kolo

Volba prezidenta České republiky, kterou vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky, se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28.12.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o místě a době konání

 

Volby 2017

Parlamentní volby

Výsledky voleb 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 2. května 2017 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek  20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument  nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o místě a době konání

Volby 2016

Krajské volby

Výsledky voleb Malá Úpa

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek  7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o místě a době konání