info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Mohlo by vás zajímat

Stav procesu pořizování nového územního plánu

Obecné informace o územním plánu a stavění na Malé Úpě

V současné době připravuje obec nový územní plán, který nahradí původní územní plán z roku 2006 doplněný změnou č. 1 z roku 2013. Předpokládáme, že nový územní plán bude hotov do konce roku 2020. V tuto chvíli je však příjem žádostí o změnu územního plánu zastaven.

Pořízení nového územního plánu je vyvoláno změnou stavebního zákona, nikoliv potřebou rozšiřovat zástavbu v Malé Úpě. I nyní se objevuje mnoho žádostí o změnu klasifikace lučního porostu na stavební pozemek. Změn krásných horských luk na stavební pozemky bylo již však v Malé Úpě mnoho a není reálné v tomto trendu pokračovat. Jakékoliv změny územního plánu budou sledovat pouze jednu otázku, a to, zda takovou změnu/stavbu Malá Úpa potřebuje.

V Malé Úpě působí jako poradní orgán stavební komise, jejímž smyslem je posuzovat stavební projekty z pohledu krkonošské architektury a umístění do krajiny. Stavební komise také spolupracuje na tvorbě územního plánu.

Připravili jsme několik pravidel, kterých by se měli projektanti a architekti řídit, chtějí-li získat souhlas obce se stavebním projektem. Mezi základní pravidla patří:

Doporučujeme představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje.

Obec a stavební komise potřebuje kompletní dokumentaci nejdříve v elektronické podobě (viz níže) včetně vizualizace objektu i ve vztahu k okolní zástavbě.

Požadavky na dokumentaci v elektronické podobě (pdf)

  1. Jednoduchý popis investičního záměru včetně informací o tom, zda se jedná o objekt k podnikání nebo privátní rekreaci, jaké je napojení na sítě (obecní ČOV, vodovod…), využití obecní komunikace atd.
  2. Půdorys s vyznačením využití ploch (okótované)
  3. Řezy (okótované) s vyznačením nuly objektu
  4. Pohledy ze všech stran
  5. Mapa majetkových poměrů (z KN)
  6. Vizualizace stavby (prostorově) ve vztahu k ostatním objektům
  7. Vyznačení parkování, uvedení počtu parkovacích míst a příjezdu

Územní plán – dokumenty