info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

 

Novela zákona o místních poplatcích byla schválena s účinností od 1.ledna 2020. Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena nová OZV o místním poplatku z pobytu č. 1/2019, kde jsou tyto zásadní změny:

O novém poplatku z pobytu se dočtěte podrobněji v Poplatky FAQ

Další důležité dokumenty k poplatku z pobytu:

Ohlášení o zahájení činnosti – poplatek z pobytu

Výkaz poplatku z pobytu_Malá Úpa

Ubytovací kniha_příklad

Na co obec vybrané poplatky použije? Ze státního rozpočtu dostává obec Malá Úpa ročně příjmy odpovídající pouze 135 trvale žijícím, avšak během zimní a letní sezóny je v obci až 3500 návštěvníků denně. Ubytovací poplatky nebyly 10 let v Malé Úpě zvyšovány, přitom je to jediný nástroj, jak získat z cestovního ruchu příjmy do obecního rozpočtu. Vybrané poplatky nejsou příjmem ubytovatele, ten je pouze vybere a odvede obci. Vybrané finance se použijí na opravy, údržbu a další rozvoj obce nejen v oblasti cestovního ruchu. 

Poplatky z pobytu splatnost: prosinec-březen do 30.4. a duben-listopad do 31.12. (rok 2020 od 1.1.2020)
VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1342 10011342 10171342
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1342 20011342 20171342