info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Kde je svozový vůz? Online sledování úterního svozu komunálního odpadu (klikněte na obrázek)


Tříděný odpad a směsný odpad

V Malé Úpě třídíme tyto složky odpadu:

 1. PAPÍR
 2. PLAST včetně PET lahví a nápojových kartonů
 3. SKLO
 4. KOVY – plechovky

Biologické odpady rostlinného původu  hnědá popelnice pouze v době od 1.4. do 31.10.

Nebezpečný odpad – sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně v předem vyhlášených termínech.

Objemný odpad – sběr a svoz je zajištěn jednou ročně v předem vyhlášeném termínu.

Použitý textil je možné odevzdávat do kontejneru ve Velké Úpě.

Svozové dny

úterý DOPOLEDNE směsný komunální odpad
čtvrtek odpoledne papír
pátek odpoledne plasty
podle potřeby sklo

Svozový vůz jezdí nahoru po hlavní silnici a dolů jede přes Nové Domky, Rennerovy Boudy, U kostela až do Spáleného Mlýna. V zimě, kdy je vnitřní cesta uzavřena, nebo kdy není sjízdná kvůli náledí (přelom podzim/zima, zima/jaro), jezdí svozový vůz pouze po hlavní silnici.

Nakládání s odpadem v obci Malá Úpa

Aktuální vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území obce: Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Úpa. Vyhláška je závazná pro všechny občany, kteří mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují.

Nově musí mít všechny popelnice na směsný odpad tzv. chytrou známku, kterou vydává svozová firma Transport.

Poplatky za směsný odpad

Směsný komunální odpad (netříděný) = vše, co zbyde po vytřídění ostatních složek – patří do:

Podnikatelé si řeší svoz směsného odpadu s Transportem individuálně na základě uzavřené smlouvy.

Nepodnikatelé. Svozová firma Transport nabízí pouze celoroční známky na týdenní svoz směsného odpadu fyzickým osobám nepodnikatelům (popelnice 110 l nebo 120 l) za výhodnou cenu. Známky jsou k dispozici na obecním úřadu.

Oficiální pytle lze zakoupit na podatelně obecního úřadu v Malé Úpě nebo u firmy Transport.

Poplatky za tříděný odpad

Ubytovací zařízení, restaurace

Prodejna, provozovna, kancelář

Sběrná místa

Jedno je umístěno v lokalitě Pomezní boudy u budovy obecního úřadu z polské strany u celnice. Zde je umístěno několik barevných kontejnerů na tříděný odpad. Druhé „hnízdo“ je ve Spáleném Mlýně.

Kontejnery SM

Prostor je monitorován kamerami a neoprávněné odkládání odpadů stejně jako zanechávání nevytříděného odpadu v pytlích u kontejnerů je průběžně řešeno !!

Prosíme o dodržení čistoty kolem kontejnerů, je to vizitka naší obce, v minulosti byly právě kvůli nepořádku kontejnery ze Spáleného Mlýna odvezeny.

Odpad a boudaři (nebo živnostníci obecně)

Jste-li živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, nezapomeňte, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti podnikatele či živnostníka.

Příručka pro živnostníky, jak nakládat s produkovaným odpadem.

K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

Směsný odpad

 • Každý boudař si zajišťuje svoz odpadu samostatně
 • Lze využívat:
  • popelnic
  • kontejnerů
  • pytlového sběru do sběrných domečků
 • Každý boudař si musí zajistit adekvátní počet nádob
 • Čím více bude třídit, tím méně nádob na směsný odpad bude potřebovat

Tříděný odpad

Ideální se zapojit do systému sběru tříděného odpadu uzavřením smlouvy s obcí – viz výše. Zapojení do systému nakládání s odpady obce lze sjednat na obecním úřadu v Malé Úpě, tel. 499 891 177 nebo email tajemnik@malaupa.cz.

Každý původce odpadů je povinen podat na obecní úřad vyplněný formulář Prohlášení původce odpadů

Přenosné popelnice na tříděný odpad (na akce)Odpadkove kose na akce

Obec zakoupila 3 přenosné nádoby na tříděný odpad a 1 nádobu na směsný – na různé akce během roku. Pokud pořádáte nějakou akci, můžete si nádoby na obci vypůjčit.