info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Novinky


Změny v odpadech od roku 2022

Od 1.1.2022 se musí změnit systém plateb za OBČANSKÝ směsný komunální odpad. Domníváme se, že stávající systém vyhovuje a proto jsme se snažili, aby nedošlo k žádným výrazným změnám. Poplatek vychází z kombinace roční kapacity odpadové nádoby a četnosti svozů, jejímž výsledkem je počet litrů, který se násobí poplatkem 0,80 Kč za litr směsného občanského (nepodnikatelského odpadu).

Abychom vše stihli objednat a distribuovat mezi občany, je nutné vyplnit Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad v2 (příloha pro SVJ je zde: Příloha c 2 SVJ v2). Prohlášení je v příloze v editovatelném pdf, takže můžete vyplnit buď v pdf, anebo vytisknout a vyplnit ručně. Také je varianta Prohlášení vyplnit přímo na úřadu, kde budou k dispozici prázdné formuláře. Potřebovali bychom shromáždit formuláře zpět do 10.12.2021, pokud budete posílat emailem, tak naskenované na email referent@malaupa.cz. Do předmětu emailu prosím uveďte: Prohlášení k odpadům a č.p./č.ev. a HMÚ či DMÚ.

Připomínáme, že plátcem poplatku je OBJEKT, a to buď nebo SVJ nebo majitel objektu, to znamená, že SVJ vyplňuje a objednává za všechny své členy, a pokud majitel chalupy chalupu pronajímá, potom Prohlášení musí vyplnit majitel. Existuje i varianta, že si objekt kapacitu neobjedná, v tom případě ale musí toto jasně uvést do Prohlášení (např. v případě, že na objekt nikdo nejezdí, objekt je pouze podnikatelský, anebo u chalupářů, kteří za víkend shromáždí pouze malý pytlík odpadu).

Boudaři, kde zároveň žijí občané, by si měli určit dle velikosti rodiny rozumnou kombinaci počtu osob v domácnosti pro svůj občanský odpad a zbytek považovat za podnikatelský odpad. Pokud boudař prohlásí, že veškerý odpad je podnikatelský (což je částečně i pravda), tak nám to nebude vadit, protože cílem obce je mít co nejméně občanského odpadu (v zákoně je určena hranice 200 kg/rok/na 1 trvale žijícího občana (tato hranice se bude postupně snižovat), kterou jsme překonali již v srpnu a od té doby platíme za každé kg navíc pokutu – to se ale vůbec netýká místních poplatků, jen vysvětluje, že snahou je mít co nejméně občanského odpadu).

Po 10.12. obratem objednáme pytle a známky a v druhé polovině prosince budeme vše na obecním úřadu distribuovat. Poplatek se bude platit při výdeji známek/pytlů. Platba bude probíhat takto:

Kontakt na Transport

Občany řeší obec Malá Úpa a podnikatele/firmy řeší Transport (kromě průběžného dokupování jednorázovek či pytlů, které dostanete na úřadu nebo na Infocentru): Radka Ottová, radka.ottova@mariuspedersen.cz , 493 646 111

Dotazy

Kde je svozový vůz? Online sledování úterního svozu komunálního odpadu (klikněte na obrázek)


Tříděný odpad a směsný odpad

V Malé Úpě třídíme tyto složky odpadu:

 1. PAPÍR
 2. PLAST včetně PET lahví a nápojových kartonů
 3. SKLO
 4. KOVY – plechovky

Biologické odpady rostlinného původu  hnědá popelnice pouze v době od 1.4. do 31.10.

Nebezpečný odpad – sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně v předem vyhlášených termínech.

Objemný odpad – sběr a svoz je zajištěn jednou ročně v předem vyhlášeném termínu.

Použitý textil je možné odevzdávat do kontejneru ve Velké Úpě.

Svozové dny

úterý DOPOLEDNE směsný komunální odpad
čtvrtek odpoledne papír
pátek odpoledne plasty
podle potřeby sklo

Svozový vůz jezdí nahoru po hlavní silnici a dolů jede přes Nové Domky, Rennerovy Boudy, U kostela až do Spáleného Mlýna. V zimě, kdy je vnitřní cesta uzavřena, nebo kdy není sjízdná kvůli náledí (přelom podzim/zima, zima/jaro), jezdí svozový vůz pouze po hlavní silnici.

Nakládání s odpadem v obci Malá Úpa

Aktuální vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Úpa. Vyhláška je závazná pro všechny občany, kteří mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují.

Nově musí mít všechny popelnice na směsný odpad tzv. chytrou známku, kterou vydává svozová firma Transport.

Poplatky za směsný odpad

Směsný komunální odpad (netříděný) = vše, co zbyde po vytřídění ostatních složek – patří do:

Podnikatelé si řeší svoz směsného odpadu s Transportem individuálně na základě uzavřené smlouvy.

Nepodnikatelé. Svozová firma Transport nabízí pouze celoroční známky na týdenní svoz směsného odpadu fyzickým osobám nepodnikatelům (popelnice 110 l nebo 120 l) za výhodnou cenu. Známky jsou k dispozici na obecním úřadu.

Oficiální pytle lze zakoupit na podatelně obecního úřadu v Malé Úpě nebo u firmy Transport.

Poplatky za tříděný odpad

Ubytovací zařízení, restaurace

Prodejna, provozovna, kancelář

Sběrná místa

Jedno je umístěno v lokalitě Pomezní boudy u budovy obecního úřadu z polské strany u celnice. Zde je umístěno několik barevných kontejnerů na tříděný odpad. Druhé „hnízdo“ je ve Spáleném Mlýně.

Kontejnery SM

Prostor je monitorován kamerami a neoprávněné odkládání odpadů stejně jako zanechávání nevytříděného odpadu v pytlích u kontejnerů je průběžně řešeno !!

Prosíme o dodržení čistoty kolem kontejnerů, je to vizitka naší obce, v minulosti byly právě kvůli nepořádku kontejnery ze Spáleného Mlýna odvezeny.

Odpad a boudaři (nebo živnostníci obecně)

Jste-li živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, nezapomeňte, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti podnikatele či živnostníka.

Příručka pro živnostníky, jak nakládat s produkovaným odpadem.

K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

Směsný odpad

 • Každý boudař si zajišťuje svoz odpadu samostatně
 • Lze využívat:
  • popelnic
  • kontejnerů
  • pytlového sběru do sběrných domečků
 • Každý boudař si musí zajistit adekvátní počet nádob
 • Čím více bude třídit, tím méně nádob na směsný odpad bude potřebovat

Tříděný odpad

Ideální se zapojit do systému sběru tříděného odpadu uzavřením smlouvy s obcí – viz výše. Zapojení do systému nakládání s odpady obce lze sjednat na obecním úřadu v Malé Úpě, tel. 499 891 177 nebo email tajemnik@malaupa.cz.

Každý původce odpadů je povinen podat na obecní úřad vyplněný formulář Prohlášení původce odpadů

Přenosné popelnice na tříděný odpad (na akce)Odpadkove kose na akce

Obec zakoupila 3 přenosné nádoby na tříděný odpad a 1 nádobu na směsný – na různé akce během roku. Pokud pořádáte nějakou akci, můžete si nádoby na obci vypůjčit.