Vlastník vodovodu a kanalizace: Obec Malá Úpa

Provozovatel vodovodu a kanalizace:

Pohotovostní číslo – VAK Středisko Pec pod Sněžkou:  602 146 017

speciální podúčet pro placení vodného a stočného : 060038–1303685339/0800

Porovnání položek výpočtu cen

Dokumentace – odkaz na GObec

Formuláře k napojení

Přístup ke stavům vdm

Od cca 09/2018 používáme na fakturaci a smlouvy program Datainfo, od 1.1.2019 první faktury z modulu

 

Cena vodného a stočného