Profil zadavatele

Profil zadavatele je povinný na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Vyhlášky č. 133/2012 Sb. o náležitostech profilu zadavatele a je jím myšlena konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

PROFIL ZADAVATELE obce Malá Úpa je zřízený v systému e-zakázky a naleznete jej ZDE 

Adresa původního profilu: https://www.profilzadavatele.cz/


Speciální zveřejnění

Veřejná soutěž: o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o provozování parkovišť

Vyvěšeno od: 19.08.2020

Vyvěšeno do: 05.09.2020

Veřejná soutěž

Příloha č. 1: Smlouva o provozování parkovišť

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky: zveřejněno od: 17.09.2020, Oznameni o vyberu