Pomoc a péče

Obec Malá Úpa přispívá na pečovatelské služby svých seniorů.

Před koncem roku 2019 jsme uzavřeli Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a s Městem Svoboda nad Úpou. V programu jsou také Horní Maršov, Janské Lázně, Mladé Buky a Pec pod Sněžkou. Předmětem smlouvy je poskytování a zajištění sociální služby pro trvale žijící občany Malé Úpy.

Smyslem je zajistit pravidelnou pomoc občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace, kteří ji potřebují s ohledem na svou sníženou soběstačnost, směřující k tomu, aby občané mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí a aby byla zachována co možná nejvyšší míra soběstačnosti a s cílem zajištění vícezdrojového financování provozních potřeb pro poskytování sociální služby.

Úkony
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
– pomoc při zajištění chodu domácnosti,
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
– fakultativní úkony.

V roce 2018 byly náklady na hodinu péče klienta cca 833 Kč, z nichž 360 Kč byla dotace MPSV, 147 Kč zaplatil klient a 326 Kč na hodinu doplácela obec.

S každým klientem, který bude chtít v rámci naší obce žádat o pečovatelské služby (dojíždění pečovatelek za nimi), musí souhlasit orgán obce – u nás schvaluje starosta obce.

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou


Akce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seniorská obálka, karta seniora

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

 


Klub seniorů