Zastupitelstvo obce Malá Úpa má po rezignaci 2 členů zastupitelstva celkem 7 členů a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Složení zastupitelstva obce Malá Úpa:

 • Ing. Karel Engliš – starosta obce – uvolněná funkce
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Pavel Plíva
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Ing. Zuzana Semerádová Bryndová – místostarosta obce – neuvolněná funkce
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Vratislav Grešl
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Jaroslav Linhart
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Nikola Schimmer
  SNK „PRO MALOU ÚPU“
 • Viktor Popule
  SNK „PRO MALOU ÚPU“

V roce 2019 rezignoval na funkci :

Ing. Martin Kulík
SNK „PRO MALOU ÚPU“

V roce 2021 rezignovala na funkci :

Hedvika Čepová – místostarosta obce – neuvolněná funkce
SNK „PRO MALOU ÚPU“

Usnesení zastupitelstva


Finanční výbor:

Vratislav Grešl, předseda výboru
Josef Malý, člen
Lenka Brožová, člen

Kontrolní výbor:

Pavel Plíva, předseda výboru
František Jeněk, člen
Eva Havelková, člen