Zveřejnění dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočet 2020, schválen: 17.12.2019, zveřejněn 6.1.2020

Návrh rozpočtu 2020 + Plnění rozpočtu 01-102019 + FIN 10 2019

Rozpočet 2019  schválen: 18.12.2018, zveřejněn: od 8.1.2019

Návrh rozpočtu 2019 + Hospodaření předchozího období    zveřejněno: 03.12.2018

Rozpočet 2018

Návrh rozpočtu obce Malá Úpa 2018

Rozpočet 2017

Návrh rozpočtu obce Malá Úpa 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014


Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na elektronické úřední desce obce zde: https://urednideska.malaupa.cz/portal/public/uredni-deska.html

 

Rozklikávací rozpočet obce

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00656119/prehled?rad=t&obdobi=2004

Ostatní

Rozpočtový výhled obce 2017-2021

Závěrečný účet 2019 po schválení 23.6.2020

Závěrečný účet 2019 před schválením – NÁVRH

Závěrečný účet 2018 před schválením – NÁVRH – zveřejněno 6.6.2019

Závěrečný účet 2018 po schválení 26.6.2019