Obec Malá Úpa
Horní Malá Úpa 100
542 27 Malá Úpa
IČ: 00656119
DIČ: CZ00656119

Datová schránka ID DS: q95a96a
Email obce: podatelna@malaupa.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 1303685339/0800
– pro placení vodného a stočného speciální podúčet: 060038–1303685339/0800

Úřední hodiny

Po 8 – 12 13 – 15:30
St 8 – 12 13 – 15:30
8 – 13  –

Kontakty

funkce  jméno telefon email
starosta obce – uvolněný Ing. Karel Engliš 499 891 177, 602 313 278 starosta@malaupa.cz
místostarosta – neuvolněný
tajemnice úřadu Bc. Lucie Voborníková      499 891 177, 732 356 166 tajemnik@malaupa.cz
referentka OÚ (podatelna, správce poplatků, evidence obyvatel, povolenky k vjezdu, pokladna, ověřování listin a podpisů) Bc. Božena Vojtěchová  499 891 157 podatelna@malaupa.cz
referent 50% (fakturace, vodné stočné, odpady, ověřování) Martin David     499 891 157 referent@malaupa.cz
účetní (externí) Ing. Věra Hlubučková 739 560 571 ucetni@malaupa.cz
Stavební úřad Svoboda nad Úpou Jitka Putalová 499 871 145 jitka.putalova@musvoboda.cz
Vodovod a kanalizace – Pohotovostní číslo VAK Středisko Pec pod Sněžkou 602 146 017

Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., tel.: 603 384 456, email: nyklova.martina@tiscali.cz

dle čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)