Obecní úřad v Malé Úpě tvoří starosta, místostarosta, tajemník, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

V čele obecního úřadu stojí starosta. Starosta zastupuje obec navenek. Vedoucím obecního úřadu je tajemník. Tajemník úřadu je odpovědný přímo starostovi za plnění úkolů  v samostatné i přenesené působnosti.

Telefon na úřad: 499 891 157, 499 891 177

Kde sídlíme: Adresa: Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa. Obecní úřad sídlí v budově bývalé celnice přímo na hranicích s Polskem, lokalita Pomezní boudy.

Parkování u obecního úřadu. Návštěvníci obecního úřadu mohou parkovat přímo u budovy obecního úřadu, parkovací plocha po levé straně.