V Malé Úpě máme zřízenou hasičskou jednotku – JPO V, zřizovatelem je obec Malá Úpa, a zároveň zde působí Sbor dobrovolných hasičů (SDH Malá Úpa).

DSC_0159

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Malá Úpa

Typ jednotky: JSDHO V

Jednotka je primárně určena k pomoci sousedním jednotkám z Horního Maršova, Pece pod Sněžkou a Trutnova. Kromě hašení jednotka poskytuje jakoukoliv potřebnou součinnost: kácí stromy, čerpá vodu, dělá hlídky atd.

Velitelem jednotky je Radek Holub, tel: 727 875 081

Složení jednotky (7 členů, nejmenší počet hasičů při výjezdu 3+1):

technika:

Kurz poskytování první pomoci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Malé Úpy nezahálí a průběžně se zdokonaluje v hasičských dovednostech, na Velký pátek absolvovali kurz poskytování první pomoci

kurzy_prvni_pomoci_zazitkem_prakticky_iprk_hasici_mala_upa_1-560x420


SDH Malá Úpa

Starostou sboru je František Jeněk, který je zároveň nejdéle sloužícím hasičem (spolu s Antonínem Peterkou).

Hasičský sbor byl založen v roce 1895 na Lysečinách. V roce 1960 byl hasičský sbor obnoven na zotavovně Družba a jejím velitelem se stal p. Pinkas. Zaměstnanci zotavovny pak byli hasiči. Zbrojnice byla v nedaleké ubytovně Hořec.

Hasici Mala Upa