Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název: Obec Malá Úpa
 2. Důvod a způsob založení: Bližší informace ZDE
 3. Organizační struktura:
 4. Kontaktní spojení: Bližší informace ZDE
 5. Bankovní spojení: Bližší informace ZDE
 6. IČ: Bližší informace ZDE
 7. DIČ: Bližší informace ZDE
 8. Dokumenty /Rozpočet: Bližší informace ZDE
 9. Žádosti o informace: přijímá obecní úřad v souladu se z.č. 106/1999 Sb.
 10. Příjem žádostí a dalších podání: prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo elektronické podatelny obecního úřadu
 11. Opravné prostředky: Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.
 12. Formuláře: Bližší informace ZDE
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Bližší informace ZDE
 14. Nejdůležitější předpisy: Bližší informace ZDE
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: ZDE
 16. Výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb.:
 17. Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace: nejsou zřízeny

Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

na stránce se pracuje

 1. xxxxx
 2. xxxxx
 3. xxxxx
 4. xxxxx
 5. xxxxx
 6. xxxxx