Příspěvek dětem

Již od roku 2019 přispívá obec Malá Úpa trvale žijícím dětem ve věku 6-18 let částkou ve výši 2.500 Kč na volnočasové aktivity. Za volnočasové aktivity je možno považovat např. lyžování, takže pokud dítě využije obecní slevy spolu s 50 % slevou na celoroční skipas od SKIMU, lyžuje v Malé Úpě zdarma.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku a prohlášení, které je nutné k proplacení předložit naleznete zde:

Příspěvky pro děti_pravidla 2019

Žádost o příspěvek


Chceme mít v Malé Úpě školku?

(publikováno v Občasníku 11/2020), Lenka Paříková

„Jako dítě jsem navštěvovala Základní školu – malotřídku na Hrnčířských boudách a dodnes na to s láskou vzpomínám. Byly jsme ,,Ty děti z veršku“. Pan učitel RNDr. Přemek Kovařík nás naučil mít rád hory, lyžovat, běhat na běžkách, horské kytičky, lézt po skalách v bačkorách, hrát fotbal a… myslím, že jsem se v životě neztratila.
Proto jsem pro Vás našla několik informací o naší obci i škole na wikipedii, tak používám s dovolením i tento zdroj viz. níže. Dozvíme se zde spolu, několik podstatných informací:

Chceme v naší obci školu?
„Můj názor a i několika dalších místních občanů je, že ANO.
Pokud se snažíme vybudovat funkční komunitu. Základem je právě dětská skupina, mateřská škola a následně škola základní. V našich dětech přece dál pokračuje náš život, sny a přání.
I můj syn Martin navštěvoval ZŠ v Malé Úpě. Dodnes vzpomíná, že šel do 1. třídy v září 2002 o 3 dny později, protože byla škola vyplavena. Děti Evy ze Sněženky, také rády vzpomínají na školní léta na Pomezkách. Stejně tak kluci Kozákovi a mnoho dalších.

Máme několik možností, jak dál postupovat a k tomu potřebujeme získat od Vás potřebné informace. Hlavně záleží na tomto:
1. Je vůbec o tuto službu zájem? Kolik dětí by skupinu navštěvovalo v naší obci nyní?
Do skupiny lze přijímat děti od 1 do 5-6 let. potom je povinná školní docházka do MŠ ze zákona. Pokud rodič zažádá o domácí výchovu je možné mít ho ve skupině děti až do 7 let a potom i dál.
2. Kde je v naši obci vhodný prostor pro pobyt dětí, aby rodičům na dojezd vyhovoval i hygieně a dalším institucím?
3. Kdo z vás je z naši obce ochotný jít ještě do založení spolku nebo se angažovat v obnovení MŠ a ZŠ?
4. Jaké bude financování i do budoucna ( dotace, příspěvek obce, sponzoři) ?
5. Kde se najdou finance na zaměstnance?
6. Jak se zajistí stravování a pitný režim?
7. Některé základní vybavení MŠ mám a jsem ochotna ho věnovat do začátku.
8. Od února je možné psát žádosti o podporované aktivity: pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
Můj dotaz na všechny občany naší malebné obce je:
,,Lidi, chcete školu? Kdo do toho jde? Ozvěte se Karlovi nebo mně.“

Přeji všem příjemné zimní dny a úspěšnou sezónu.“

Lenka Paříková Dis. Montessori výchovy, učitelka MŠ, vychovatelka, učitelka praktického vyučování, trvale bydlím v chalupě U Beranů.