Dáda Fajtlová

1927 – 2020

Do jejího života se otiskly dějiny naší republiky. Jako dcera italského legionáře na Podkarpatské Rusi zažila mnichovskou zradu i ústupový boj československé armády, v Čechách pak okupaci s heydrichiádou. Zúčastnila se květnového Pražského povstání a nadechla se svobody. Prožila temná padesátá léta s nadějí let šedesátých ukončenou okupací. Nestála stranou v roce 68 a po normalizaci se připojila k disentu. Byla špiclována a vězněna StB. Aktivně se zapojila do protestů proti komunistům a v roce 89 s nadějí přivítala naši svobodu. Za zásluhy o polský disent ji prezident Polské republiky dekoroval tímto řádem.

Čestná občanka obce Malá Úpa

Dne 6.12.2017 se stala první čestnou občankou obce Malá Úpa Drahomíra Fajtlová.

Dáda Fajtlová oslavila dne 7.12.2017 své 90. narozeniny, a to v plné síle a bystré mysli. Den předtím zastupitelstvo obce Malá Úpa udělilo Dádě Fajtlové za její morální postoje během jejího života čestné občanství obce Malá Úpa a právě v den jejích narozenin předal starosta s tajemnicí na minioslavě v Trutnově slavnostní listinu a knihu fotografií Bohdana Holomíčka s věnováním. Přejeme Dádě, aby s námi byla ještě mnoho let!