Volby 2021

Parlamentní volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 28. prosince 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek  8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument  nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

               datové schránky (ID: q95a96a) nejpozději do 1.10. 2021 do 16 hodin nebo

Buď můžete na úřad přijít osobně nebo převzetím pověřit někoho, komu udělíte plnou moc, ovšem i tentokrát se svým úředně ověřeným podpisem