info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Další akce: –


Nadace Via je česká nezávislá nadace, která v Česku působí od roku 1997. Od té doby podpořila již více než 4 000 komunitních a filantropických projektů. Jejím posláním je otevírat cesty k umění žít spolu a umění darovat. Nadace Via finančně podporuje oživení českého venkova a měst a to v rámci otevřených grantových výzev, do kterých se může přihlásit kdokoliv. Druhým způsobem je aktivní vyhledávání potenciálních příjemců grantové podpory ze strany Nadace Via – vybíráme si místa, kterým věříme a chceme pomoct rozvíjet.

Malá Úpa se stala jednou z Nadací Via vybraných obcí, kterou chce finančně i metodicky podpořit v jejím rozvoji. Grant ve výši 400 000 Kč musí být určen na rozvoj komunitního života a sousedských vztahů v obci. Prvním krokem bude společné plánování místních, na kterém bude dán prostor každému, aby vyjádřil svůj názor na to, co by se mělo za dané peníze v obci vybudovat nebo zorganizovat. Nejedná se o peníze určené na vybudování infrastruktury, ale je z nich možné zaplatit např. vznik nebo úpravu společného místa pro setkávání (parčík, posezení, komunitní altán apod.), obnovu památek, organizaci kulturních akcí či komunitních aktivit (sousedské slavnosti) nebo nakombinování různých možností. Důležité je, aby si místní nejen řekli, co si ve své obci přejí, ale společnými silami to i vybudovali, například formou brigád, pokud se jedná o úpravu veřejného prostranství. Kromě grantu je součástí podpory i odborná konzultantka, která v podpořené obci pomáhá s celkovým zaměřením projektu a jeho realizací tak, aby místní byli do procesu zapojeni a s jeho výsledkem co nejvíce spokojeni. Důležitá informace: nejedná se o projekt obce, ale o komunitní projekt maloúpských občanů.

Vybrané projekty k financování


Současný stav projektu

Krajinný architekt: Krajinářka Petra Loffelmanová z Horního Maršova, která navrhuje okolí plesíčka a dětské prvky.

Plesíčko: rybníkář Tylš připravil projekt revitalizace rybníčku – nyní čekáme na financování

Povolení: Správa KRNAP a stavební úřad

Aktivity v rámci projektu

2019-2020 – dokončení projektu opravy vodní nádrže, příprava směny pozemků se SKIMU, a.s. (nutnost pro možnost požádat o dotaci na opravu vodní nádrže), úprava záměru vybudovat altán, jehož návrh se ukázal jako finančně náročný

28.7.2018 sobota, 18:00: brigáda na odklizení větví + táborák + písně Miloše Heberta

19.6.2018 – setkání u Plesíčka s grilováním a mlsáním „komunitních“ dobrot, výklad architektky Petry a přesun do Galerie Celnice, kde jsme definovali finální zadání

3.5.2018 – další schůzka přímo na místě

17.4.2018 – zaměření plesíčka, návštěva rybníkáře Tylše a krajinářky Petry Loffelmanové

30.3.2018, pátek, 16:30 Pivovar Trautenberk – diskuze nad architektonickými nabídkami

16.3.2018 – úpravy zadání architektům

9.3.2018 – rozeslání poptávky architektům

24.1.2018, středa, 15:00 – Pivovar Trautenberk – výběr architekta

4.1.2018 čtvrtek, 20:00 – Zátiší – plánování projektu

1.12.2017 pátek, 18:00 – Horský hotel Javor – detailnější plánování projektu

5.11.2017 neděle, 16:00-18:00 – plánovací setkání široké veřejnosti nad výběrem budoucího společného projektu

10.9.2017 neděle, 10:00 – setkání projektového týmu

16.5.2017 – první představení Nadace Via

Projektový tým

Vendy Balzerová
Katka Bláhová – Nadace Via
Hedvika Čepová
Karel Engliš
Eva Havelková
Eva Navrátilová
Petr Verner

Podobné projekty, které Nadace Via již v minulosti podpořila