info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

34. zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13.9.2022 ve 14:00 na obvyklém místě v Galerii Celnice na obecním úřadu.

Objevily se již dotazy ohledně zvyšování daně z nemovitého majetku. „Hlavní“ místní koeficient, který je nyní „2“, se nezvyšuje. Pouze se nepatrně zvyšuje koeficient pro stavební pozemky, obytné domy, byty a nebytové prostory.

kateg.
typ
 koeficient 2022
koeficient 2023
F stavební pozemek 1 1,4
H obytný dům 1 1,4
I příslušenství k bytovému domu 1 1,4
R byt 1 1,4
S samostatný nebytový prostor – zemědělství 1 1,5
T samostatný nebytový prostor – průmysl 1 1,5
U samostatný nebytový prostor – ostatní 1 1,5
V garáž 1 1,5
Z ostatní nebytový prostor 1 1,4

Konkrétně vypadá nové znění vyhlášky takto (vybraná část):

Čl. 1
Pozemky

U stavebních pozemků se v celé obci Malá Úpa násobí základní sazba daně podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí koeficientem ve výši 1,4.

Čl. 2
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

(1) U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona o dani z nemovitých věcí se v celé obci Malá Úpa stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,4.

(2) U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitých věcí a u zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitých věcí se v celé obci Malá Úpa stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.