info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Těžba dřeva v Eliščině Údolí u soutoku Malé Úpy s Černou Vodou bude probíhat ve dvou etapách:

První etapa: 22. – 24.9. + 4. – 8.10., proběhne těžba menších smrků, které budou přemístěny z místa výřezu na dočasnou deponii na pozemku p.p.č. 27 – manipulace bude cca 100 m po turistické trase, před a za místem manipulace budou umístěny cedule s upozorněním na probíhající těžbu, na místě budou naši proškolení pracovníci. Cesta bude průchozí/průjezdná.

Druhá etapa: v průběhu října, termín bude ještě upřesněn, proběhne výřez velkých smrků + vyvážení všech dřevin směrem na Rennerovy B. (dočasná deponie bude na p.p.č. 51). Cesta bude v tomto termínu uzavřená, u ČOVky a u Kostela budou umístěny cedule s informací o uzavření průchodu z důvodu těžby (po x km). Současně bude omezen průjezd na silnici kvůli vyvážení – cedule o omezení průjezdu by se umístily před ČOVku při příjezdu zeshora a k odbočce na Rennerových B.

Těžbu provádí KRNAP.