info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Novela zákona o odpadech účinná od 1.1.2021 zvyšuje náklady na svoz směsného odpadu o poplatky za tzv. skládkovné. Pro obec je jedinou možností, jak tyto náklady pro občany nezvyšovat, důsledné rozdělování občanského a podnikatelského odpadu (podnikatelský odpad bude bohužel o něco dražší)

Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni podnikatelé co nejdříve (do 15.2.2021) uzavřeli smlouvu přímo se svozovou společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. (Transport). Na základě této smlouvy vydá Transport podnikatelům tzv. chytrou svozovou známku na popelnici (o chytré známce jsem již dříve informovali). Povinnost uzavřít se svozovou firmou smlouvu se týká i těch podnikatelů, kteří si kupují jen pytle. Bez smlouvy s Transportem nezískáte chytrou svozovou známku a Transport vám popelnice nevyveze, a ani na úřadu vám nebudeme moci prodat jednorázové známky a pytle (smlouva je pro vás dokladem, že vám někdo odpad sváží).

U smíšeného nákupu občanských a podnikatelských známek budeme vycházet z těchto předpokladů:

Doporučujeme také vyřešit s Transportem gastro-odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu, nesmí se dávat zvířatům, ani nepatří do kanalizace. Transport je připraven nabídnout pro tento druh odpadu řešení.

Kontakty na svozovou firmu Transport, kde si prosím co nejrychleji zajistěte smlouvu, jsou:

 Horáková Petra, horakova@mariuspedersen.cz, 724 946 865

Na obecním úřadu vyřizuje agendu odpadů Martin David, referent@malaupa.cz, 499 891 157.

Přehledné rozdělení, kde si vyřídit agendů odpadů pro občany a podnikatele