info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Označení popelnic známkou

Důsledkem připravované změny zákona o odpadech je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu svozová firma Transport zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Týká se jak fyzických osob – nepodnikatelů, tak i podnikatelů.

V souvislosti s touto změnou je nutné, abyste nahlásili na OÚ Malá Úpa níže uvedené informace:

Následně Vám na OÚ Malá Úpa vydáme známky zaslané firmou Transport, které si každý nalepí na svou popelnici.

Popelnice bez známky nebudou po 31.1.2021 sváženy!

Požadované údaje můžete nahlásit:

  1. e-mailem na adresu: referent@malaupa.cz
  2. osobně na OÚ Malá Úpa v úředních hodinách – referent Martin David

Ceník známek od 1.1.2021

Ceny za poskytovanou službu jsou pro rok 2021 stanoveny v této výši:

1. svoz odpadových nádob 110l, 120l

roční paušální známka: 1 x týden (52 svozů)  

2.238,-Kč/ks                      vč.15 % DPH

jednorázová známka                                                         

91,-Kč/ks                      vč.15 % DPH

96,-Kč/ks                      vč.21 % DPH

             Na 240l popelnici jsou nutné 2 známky !!!

2. svoz pytlů (do sběrných domečků)

91,-Kč/ks                       vč.15 % DPH

96,-Kč/ks                      vč.21 % DPH

Označení chytrou známkou

V Malé Úpě 14.12.2020
Obec Malá Úpa