info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

V letošním roce je opět možné zažádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu.
Tento příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4-5 ha a nelze jej kombinovat s příspěvky z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství. Podrobnější informace jsou uvedeny v „Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma“ zveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/uredni-deska/

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do geografického systému (podkladových map) na Správě KRNAP. V této souvislosti upozorňujeme stávající žadatele, že byla provedena aktualizace map na základě nových leteckých snímků.
Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek v loňském roce, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou či e-mailem. Ti tento formulář zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Všichni stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna.
Úplně noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. května. Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit a to telefonicky nebo e-mailem.
Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.
Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května 2019.

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Vrbková, tel.: 605 321 990, lvrbkova@krnap.cz
Mgr. Andrea Svobodová, tel.: 499 456 316, asvobodova@krnap.cz