info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Dobrý den,

před koncem roku bychom vám rádi sdělili některé praktické informace:

Svoz odpadu

– Svoz směsného odpadu nebude 1.1., ale až 2.1.2019

– Transport mírně zdražil pro nepodnikatele roční týdenní svoz na 2.069 Kč (z 1.970 Kč v roce 2018)

– Dohodli jsme se svozovou firmou Transport několik věcí: (i) všechny popelnice/kontejnery budou označeny č.p. (samolepky s č.p. vám pošle Transport), (ii) Transport nebude vyvážet popelnice/kontejnery, které nepůjdou zavřít (tj. nejsou přípustné tzv. čepice, kdy je pytle do popelnice nevejdou, takže se vrství až nad hranu popelnice) – v tomto případě je nutné dát takový odpad do oficiálních pytlů firmy Transport (prodává obecní úřad nebo Infocentrum) a umístit je do sběrného domečku, který je na Celnici, ale snažíme se jeden zprovoznit i ve Spáleném Mlýnu, (iii) za prostor kolem popelnice/kontejneru je zodpovědný uživatele nádoby.

Více k odpadům v separátním emailu později.

Závory

Sněží a vypadá to, že přichází zima, proto v týdnu (zřejmě až před víkendem) nasadíme závory. V užívání závor není žádná změna, vyzkoušejte si ovladač co nejdříve, jestli funguje.

Povolenky červené

Prosím vrátit všechny červené povolenky, na jaře je budeme prodlužovat speciálními samolepkami.

Stav vodoměrů

Budeme potřebovat odečty vodoměrů k 31.12.2018. Prosíme o nahlášení stavu emailem na podatelna@malaupa.cz s připojením fotografie vodoměru, kde bude čitelný stav vodoměru. U některých objektů provede odečet naše technická četa.

Obecní úřad – otevírací doma mezi svátky – separátní informace na jiném místě https://bit.ly/2LjV2LX

Frézování pro soukromé účely

S žádostí o frézování u svých objektů či odstavných stání se obracejte na Roberta Hudrlíka (603 491 602, 6:00-14:30), případně na e-mail podatelna@malaupa.cz, nejméně ale s dvoudenním předstihem, okamžitou reakci nemůžeme garantovat.

Akce před Vánoci

– 11.12., 16:00 Galerie Celnice: výroba maloúpských vánočních přání

– 15.12., adventní výlet do Wroclawi (obsazeno)

– 16.12., 14:00 Galerie Celnice: řemeslná dílna Dany Augustové

– 22.12., 15:30 Pivovar Trautenberk: loutkové divadélko

– 22.12., 19:30 kostel sv. Petra a Pavla: Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby a maloúpský vokální recitál: Heda Čepová, Adéla Schimmerová, Simona Vernerová

– 24.12., 21:00 kostel: klasická „půlnoční“

Hezký předvánoční čas.

Obec Malá Úpa