info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

V sobotu 22.10.2016 od 9 hodin se v Malé Úpě uskuteční sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Sběr a svoz bude probíhat v jednom dni současně,  zastávkovým způsobem, ve stanovený čas na určeném místě. Přivážejte proto odpad pouze ve stanovený čas.

Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

Svozová trasa

Pomezní Boudy – sběrné místo u celnice        9:00 – 10:30

Spálený Mlýn – u hangáru                                   10:45 – 11:15

 

Případné dotazy na tel. čísle 499 891 177, 732 356 166

V Malé Úpě, 01.10.2016

Lucie Voborníková, tajemnice          

oznameni-o-sberu-nebezpecneho-a-objemneho-odpadu-2016