info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Vyzýváme všechny vlastníky, správce nebo uživatele pozemků v k. ú. Malá Úpa, aby v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010 O ochraně a údržbě veřejné zeleně na území obce Malá Úpa provedli nejpozději do 31. 8. 2016 údržbu pozemků posekáním nebo mulčováním a následným odstraněním posekané trávy.

Dle čl. 4 výše uvedené vyhlášky jsou vlastníci nebo oprávnění uživatelé veřejné zeleně na území obce Malá Úpa povinni tuto veřejnou zeleň udržovat formou pravidelných sečí nebo formou pravidelného mulčování. Četnost seče je minimálně jednou ročně, a musí být provedena ve vegetačním období a to nejpozději do 31.srpna. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do 14 dnů.

V souvislosti s plánovanými oslavami 450 let obce bychom byli moc rádi, kdyby údržba pozemků proběhla do konce června. Můžete požádat obec jako každý rok, a to prostřednictvím objednávky na tomto emailu tajemnik@malaupa.cz. Abychom stihli vyhovět všem žádostem do konce června, prosíme o zaslání objednávky nejpozději do 6.6.2016. Ceník služeb zůstává stejný.

Děkujeme všem za pravidelnou údržbu svých nemovitostí a jejich příspěvek ke zvelebování naší obce!