info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Místo na půli cesty mezi Spáleným Mlýnem a Pomezními Boudami se dnes jmenuje U Kostela, původním názvem Kegelplan podle tvarů složeného vytěženého dřeva. Důležité pro rozvoj místa bylo září 1788, kdy tudy na koni projel budoucí rakouský císař a český král Josef II. Horalům slíbil, že se zasadí o stavbu kostela, hřbitova a školy. Při cestě, která končila noclehem ve Spáleném Mlýně, ho doprovázel generál Laudon, hrdina známé zlidovělé písně.

Až do roku 1948 pak bylo místo U kostela přirozeným centrem Malé Úpy. Navíc tu měli ještě faru, poštu, sídlo lesní správy a hostinec. Po roce 1948 se úřadování přeneslo na Pomezní Boudy, kam vedla hlavní silnice.

Hřbitov nebývá právě typickým turistickým cílem, ale ten za kostelem za zastavení stojí. Pro horaly byl velmi vzácný, vždyť až do roku 1788 museli usedlíci vozit nebožtíky až do vzdáleného Horního Maršova. Do konce druhé světové války žilo v Malé Úpě na tisíc lidí, v naprosté většině německé národnosti. Po válce museli své chalupy opustit a zůstalo tu jen čtrnáct dřevařských rodin. Vše chtěli komunisté završit tím, že by hřbitov plný německých jmen srovnali se zemí, prý z hygienických důvodů. Naštěstí to neudělali.

1213477148  1213477302